23 maart 2018

De Hogeschool Inholland heeft besloten om het lectoraat Maatschappelijk Werk per 2018 te beëindigen en het lectoraat Social Work Noord/domein GSW een andere invulling te gaan geven. Er wordt daarvoor een andere lector geworven. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (www.kennisplatformsdnh.nl), die nauw verweven is met het lectoraat Maatschappelijk Werk, wordt borging gezocht in en met het nieuw te vormen lectoraat, samen met de partners van het Kennisplatform.

Het lectoraat Maatschappelijk Werk van de Hogeschool Inholland heeft sinds 2008 gedreven gebouwd aan een kennisprogramma (onderzoek, ondersteuning, kennisontwikkeling, onderwijsinnovatie, kennisontsluiting) over vernieuwingen in sociaal werk in onze eigen regio (Noord-Holland) en op landelijk niveau. Het J.W. Rengelinkfonds heeft het lectoraat daarin ondersteund. Lectoren Ard Spinkhuizen en Margot Scholte: 'In de tijd is er een stevig kennisnetwerk en een ‘body of knowledge’ opgebouwd, met name op het gebied van generalistisch sociaal werk, preventief werken en ‘werken aan de voorkant’ in het sociaal domein. In dat brede perspectief, gekoppeld aan de betekenis voor het handelingsrepertoire van sociale professionals, heeft altijd de bijzondere meerwaarde van ons lectoraat gelegen.'

Lees meer over de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief