7 september 2016

In Nederland worden, in vergelijking met andere West-Europese landen, veel jongeren opgevangen in een residentiële zorgvoorziening. Zorglandschap Flevoland (jeugdzorg) en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland trekken samen op in een actieonderzoek naar hoe de uitstroom en doorstroom van jongeren kan verbeteren.

In Flevoland werken de zorgorganisaties en gemeenten op het gebied van jeugdzorg samen in het project Zorglandschap Flevoland. Op dit moment zijn er nog verschillende factoren die deze uitstroom belemmeren, maar het is niet altijd duidelijk welke factoren dit precies zijn. Gemeenten en zorgorganisaties constateren dat het nog niet goed lukt om jongeren weer naar huis of naar een andere woonplek te laten gaan.

In het project ‘Uitstroom 24-uurs jeugdzorg’ kijken jeugdzorgorganisaties, het lectoraat KIOZ (Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg) en jongeren en ouders aan de hand van concrete casussen naar hoe knelpunten kunnen worden weggenomen en hoe een goede uitstroom kan worden gerealiseerd. Uit het project komen ook al veel leerpunten die gaan over de instroom van jongeren. De uitkomsten van het project worden daarom ook besproken in andere projecten van het zorglandschap.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief