7 september 2016

In Nederland worden, in vergelijking met andere West-Europese landen, veel jongeren opgevangen in een residentiële zorgvoorziening. Zorglandschap Flevoland (jeugdzorg) en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland trekken samen op in een actieonderzoek naar hoe de uitstroom en doorstroom van jongeren kan verbeteren.

In Flevoland werken de zorgorganisaties en gemeenten op het gebied van jeugdzorg samen in het project Zorglandschap Flevoland. Op dit moment zijn er nog verschillende factoren die deze uitstroom belemmeren, maar het is niet altijd duidelijk welke factoren dit precies zijn. Gemeenten en zorgorganisaties constateren dat het nog niet goed lukt om jongeren weer naar huis of naar een andere woonplek te laten gaan.

In het project ‘Uitstroom 24-uurs jeugdzorg’ kijken jeugdzorgorganisaties, het lectoraat KIOZ (Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg) en jongeren en ouders aan de hand van concrete casussen naar hoe knelpunten kunnen worden weggenomen en hoe een goede uitstroom kan worden gerealiseerd. Uit het project komen ook al veel leerpunten die gaan over de instroom van jongeren. De uitkomsten van het project worden daarom ook besproken in andere projecten van het zorglandschap.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief