30 juni 2016

De gemeente Zoetermeer, zorgaanbieder Vierstroom en zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn in juni gestart met een Proeftuin Verzorgd Thuis. De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is, onder leiding van lector Suzan van der Pas, ook partner in het project.

Samen gaan zij op zoek naar een andere manier van afstemming van huishoudelijke hulp, vormen van verzorging en begeleiding. 27 oudere bewoners in de wijken Meerzicht en Centrum doen tot eind 2017 mee met de Proeftuin Verzorgd Thuis. Hierin worden deze ouderen ondersteund door een vaste medewerker die hen de hulp en zorg geeft die zij op dat moment nodig hebben.

Doen wat nodig is

Zo wordt het huishoudelijk werk meer verspreid over de week en vindt dit niet perse meer plaats op een vast moment in de week. Ook kan het worden gecombineerd met bijvoorbeeld het bereiden van de maaltijd of het helpen bij het douchen en aankleden. Het uitgangspunt is ‘doen wat nodig is’ in plaats van ‘doen wat mag’. Dit in overleg met de cliënt. Er komt één ondersteuningsplan voor de oudere. Een wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk en houdt de vinger aan de pols.

Bijdrage

De Werkplaats levert een bijdrage aan het project door inhoudelijke ondersteuning en het inzetten van praktijkgericht onderzoek door studenten. De opbrengsten van het project kunnen in de toekomst een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onderwijs.

Dit bericht is ook gepubliceerd op de website van Hogeschool Leiden.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief