7 december 2016

Onderzoekers van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam werken sinds dit voorjaar samen met zogenaamde co-researchers. In het pilotproject Co-research voor een ouderenvriendelijke stad willen ‘echte’ onderzoekers samen met ouderen uit Buitenveldert en de Indische Buurt in Amsterdam de verwachtingen en behoeftes van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad in kaart brengen.

Voor- en nadelen van co-research

Tijdens een Heimiddag van het lectoraat Outreachend werken en Innoveren op 6 december deed masterstudent Sociologie Eileen Berkvens, al vanaf het begin bij dit project betrokken, verslag van de eerste bevindingen van dit samen onderzoek doen. De helder beschreven theorie rond co-onderzoek gaat uit van diverse voordelen, o.a.:

  • Co-onderzoekers hebben als ‘peers’ een betere toegang tot en feeling met ‘de doelgroep’ dan ‘reguliere’ onderzoekers
  • Het proces van co-onderzoek levert zelfstandig ook al resultaat op (ouderen voelen zich meer betrokken en gehoord), naast de inhoudelijke resultaten

De weerbarstige praktijk van het gezamenlijk onderzoek doen laat echter ook een aantal nadelen zien. Zo speelt het begrip intersectionaliteit een belangrijke rol. Welke kenmerken van de doelgroep zijn het meest belangrijk in het onderzoek: dezelfde leeftijd, dezelde etnische achtergrond, hetzelfde opleidingsniveau? In de Indische Buurt kijken de co-onderzoekers op tegen de ‘echte’ onderzoekers en nemen hierdoor een wat afwachtende houding aan. Deze co-onderzoekers hebben binnen dit project ook veel behoefte aan houvast. De Buitenveldertse senioren nemen daarentegen graag zelf het intitiatief.

Co-research kan deuren openen

Na afloop van de presentatie klonken naast enthousiaste ook kritische geluiden. Heeft co-onderzoek wel die meerwaarde zoals in theorie wordt beweerd? Hoe concreet is die ‘betere feeling’ die co-onderzoekers als peers met de doelgroep zouden hebben? En moeten we in co-onderzoek niet durven afwijken van de gewenste eindresultaten en gaandeweg het onderzoek onderzoeksdoelen laten verschuiven?

Een eerste voorlopige conclusie uit dit ouderenonderzoek luidt dat co-research veel tijdrovender is dan regulier onderzoek. Maar daar tegenover staat dat co-onderzoek mogelijk een baanbrekend middel kan zijn om een ingang te vinden binnen een samenleving of onderzoeksgebied.

Voor de zomer van 2017 presenteren de co-onderzoekers het eerste rapport.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief