Weer de straat op - meisje met kaplaarzen

Weer de straat op

De jongerenwerker als belangenbehartiger

Jongeren zijn de vergeten groep van de coronacrisis. Zij zitten in een fase waarin zij de wereld ontdekken, zich losmaken van hun opvoeders en een eigen identiteit ontwikkelen. Dat alles wordt gedwarsboomd door de coronacrisis. Hoe zijn jongerenwerkers voor ze 
opgekomen?

De afgelopen tijd heb ik met verschillende jongerenwerkers uit Noord-Holland gesproken en gemaild en hen gevraagd naar de invloed van covid-19 op hun werk. Wat hebben ze daarvan geleerd? De jongerenwerkers geven aan dat zij steeds goed op de hoogte zijn van de voortdurend veranderende en niet altijd logische coronamaatregelen, zoals de richtlijnen voor samen voetballen. Zes jongens van zestien jaar kregen bijvoorbeeld ieder een boete van 95 euro omdat zij na schooltijd met elkaar aan het voetballen waren. Een dag 
eerder hadden ze met elkaar gevoetbald op de vereniging, wat wel mag, en ze hadden net de hele dag bij elkaar gezeten op school, wat ook mag. Jongerenwerkers kennen deze regels, jongeren niet altijd. 

De jongerenwerkers volgen steevast de persconferenties van Rutte en vertalen die naar de consequenties voor hun werk. Als zij dan de straat opgaan, kunnen zij goed aan de jongeren uitleggen wat niet mogelijk is, maar ook meteen wat wel mag. Zo organiseerde het jongerenwerk in Hoorn bijvoorbeeld tijdens de tweede lockdown een voetbal-inloop omdat jongeren onder de achttien in zo’n setting wel met elkaar mogen sporten. Zo konden die elkaar toch ontmoeten. Veel jongerenwerkers probeerden zoveel mogelijk jongeren fysiek te blijven zien. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat activiteiten de afgelopen periode op de 18-minners zijn gericht, voor hen gelden immers minder strenge RIVM-maatregelen. In plaats van open inlopen worden er ‘gerichte’ activiteiten georganiseerd waar jongeren zich voor kunnen aanmelden.

Goede voorbeeld

Veel jongerenwerkers werken samen met de politie en de boa’s. Die waarschuwen bijvoorbeeld de jongerenwerker dat er boetes uitgedeeld gaan worden als de jongeren zich niet aan de richtlijnen houden. Sommige jongerenwerkers gingen elke avond als team in toerbeurten de straat op waar zij met de jongeren praatten. Daarbij gaven ze zelf steeds het goede voorbeeld door de RIVM-maatregelen goed in acht te nemen. Ze vertellen het prettig te vinden om samen te werken met handhaving en politie. Zij konden op die manier voorkomen dat jongeren boetes kregen en tegelijkertijd met hen op straat in gesprek komen. 

Mark van Dijk is docent-onderzoeker Lectoraat Empowerment en Professionalisering Hogeschool Inholland. De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland valt hieronder.

Magazine 'Op afstand nabij'
Bovenstaande is een inleiding op het artikel 'Weer de straat op' van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland dat is gepubliceerd in het gezamenlijke magazine van de Werkplaatsen 'Op afstand nabij'. Bekijk de pdf om het gehele artikel en andere artikelen van de Werkplaatsen Sociaal Domein over de geleerde lessen in de coronacrisis te lezen.