Week van de Armoede

Week tegen Armoede 2022 in Arnhem en Nijmegen

De Week tegen Armoede is na een geslaagde editie in 2021 binnen en buiten Arnhem en Nijmegen stevig omarmd. Tussen 10 en 17 oktober 2022 is er een groot aantal activiteiten. In het programma nemen we alle activiteiten op van kartrekkers Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen en Zorgalliantie, maar ook programmaonderdelen van partners die dit bij ons aangeven.

In de regio van de HAN beogen we hiermee bij te dragen aan:

  • Bewustwording van de gevolgen van armoede en de mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen op verschillende niveaus;
  • Duurzame, domein-overstijgende samenwerking binnen en buiten de HAN; 
  • Ontsluiten van beschikbare kennis en expertise uit de regio voor professionals, docenten en studenten;
  • Het positioneren van de hogeschool als kennisinstelling met expertise op het gebied van armoede.

Omdat de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen een grote rol heeft in de voorbereiding, kunnen we (nieuwe) initiatieven en samenwerkingsverbanden intern en extern gemakkelijk bij elkaar brengen. Bijzonder aan de week is de samenwerking met en tussen de academies Mens&Maatschappij, Educatie, Recht, Economie, International Business en Sport&Bewegen. Die samenwerking leidt tot een spin-off in de verschillende beroepspraktijken, waardoor armoede ook op minder vanzelfsprekende agenda’s komt te staan. We verwachten tijdens de week, maar vooral daarna inspirerende oplossingsrichtingen voor problemen die we alleen samen het hoofd kunnen bieden.

Lees meer over de Week tegen Armoede en over het Symposium ‘Kinderarmoede; Zorg voor iedereen’.

Challenge Armoede: 10 - 14 oktober 2022

Movisie organiseert in dezelfde week, van 10 tot en met 14 oktober, de Challenge Armoede. Dagelijks ontvang je een korte opdracht om kennis op te doen waarmee je mensen in armoede en met schulden beter kunt helpen.