1 juni 2016

Er is veel behoefte om interventies op een goede manier te implementeren binnen organisaties. Het gaat hierbij om interventies die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk. Movisie-adviseur Lou Repetur neemt je op 15 juni in drie kwartier mee in de succesfactoren en knelpunten bij implementatie, waarmee je de kans van slagen vergroot.

Voor wie?

Implementatiecoördinatoren en interventie-eigenaren in het sociaal domein die interventies rondom een maatschappelijk vraagstuk willen implementeren in (hun) organisatie.

Wat leer je?

Na afloop van het webinar weet je welke succesfactoren en knelpunten een rol spelen bij het implementeren van interventies. Doordat stapsgewijs de implementatiefases worden doorgenomen ben je in staat om na afloop van het webinar een implementatieplan te schrijven.

Schrijf je in via de Movisie Academie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief