Als burgers met vragen zorgen of signalen aankloppen bij het wijkteam, moet er actie worden ondernomen. Om te bepalen hoeveel actie nodig is en van wie – de burger of de professional – ontwikkelde Wmo-werkplaats Twente een methode die aanspoort tot nadenken over wat echt nodig is.

In de Wmo-werkplaats Twente hebben we een werkwijze ontwikkeld om de urgentie te bepalen van signalen die bij een wijkteam binnenkomen. Met deze werkwijze kun je op een transparante manier onderbouwen waarom je bij bepaalde situaties interventies van professionals in (gang) zet, of juist geen verdere actie onderneemt, maar de melder ondersteunt in de actie die hij of zij zelf kan ondernemen. De hulpverlener neemt op deze manier niet de regie over en het sociale netwerk van degene over wie de melding gaat, blijft betrokken.

Lees verder op socialevraagstukken.nl.

In de rubriek De sociale praktijk op www.socialevraagstukken.nl worden de hoogtepunten van de Wmo-werkplaatsen uitgelicht. Bekijk het overzicht van de artikelen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief