De MOgroep stimuleert met het project Kwartiermaken W&MD in de Wmo-werkplaatsen, de betrokkenheid van het werkveld in de Wmo-werkplaatsen. Afgelopen week verscheen de videonieuwsbrief waarin de Wmo-werkplaats Nijmegen centraal staat.

Nijmegen is erg productief

Paul Vlaar, senior projectleider Vakmanschap bij Movisie, ziet dat de Wmo-werkplaatsen groeien in hun rol. 'Het zijn voorlopers van hoe je op regionaal niveau kennisnetwerken kunt opbouwen.' Nijmegen is erg productief. 2015 is het jaar van de Transformatie. 'We moeten samen nieuwe slimme oplossingen bedenken voor kwetsbare mensen. Samen met het werkveld worden in rap tempo methodes en instrumenten ontwikkeld.’

Nijmegen ontwikkelde bijvoorbeeld de leermethode Actie-leren, met als doel wijkteams te ondersteunen, door middel van samen werken, leren en actie ondernemen. Kom meer te weten via deze interactieve film.

Zeven video's

In zeven video's vertellen betrokkenen van de Wmo-werkplaats Nijmegen over de innovatieve activiteiten van de werkplaats. De samenwerking tussen de HAN en lokale organisaties en wat dat oplevert voor burgers staat centraal. Naast Paul Vlaar komen ook programmaleider Martha van Biene, jongerenwerker Marzouk Mechbal, docent Dries de Moor, consulent Elsbeth Kamphuis, onderzoeker Maarten Kwakernaak en lector Erik Jansen aan het woord.

De videonieuwsbrief kunt u downloaden op de website van de MOgroep.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief