Jongeren

Versterken sociale kwaliteit van jongeren met een ondersteuningsbehoefte

Wat helpt jongeren met een ondersteuningsbehoefte te participeren in de samenleving? Joos Meesters, docent bij de master en bachelor opleiding Pedagogiek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doet hier onderzoek naar. Onderdeel van het onderzoek is onder andere de foto-expositie ‘Alles kan’.

In dit postdoc onderzoek bevraagt Meesters jongeren die meer ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen aan onderwijs, werk en een plek weten te vinden in de samenleving op een manier die bij hen past. Het onderzoek vindt plaats in verschillende leer- en werkomgevingen. Welke vorm van begeleiding is effectief? Wat sluit het beste bij jongeren aan? Door samen met hen werkzame factoren in kaart te brengen worden hun kansen op een gezond en geslaagd leven vergroot. Zeker zo belangrijk is dat er een interprofessionele blik ontwikkeld wordt en dat studenten, docenten en onderzoekers domeinoverstijgend leren, werken en denken.

Foto-expositie 'Alles kan'

Op 7 november 2022 werd met de foto-expositie ‘Alles kan’ de Week van Inclusie afgetrapt die van 7 tot 10 november 2022 op de HAN heeft plaatsgevonden. De foto-expositie is tot stand gekomen als onderdeel van het onderzoek en laat zien hoe een onderzoeksmethodiek (participatief actieonderzoek en specifiek photovoice) kan uitmonden in een feestelijke happening waarin jongeren met al hun kwaliteiten centraal staan. Hoe ziet hun wereld eruit? Wat doet er voor hen toe? Wat hebben ze nodig om op hun manier mee te kunnen doen? Brendon, Joshua, Annemae, Lars en nog zeven andere jongvolwassenen brachten het in beeld. Jongeren van Pluryn, van Sterkplaats Nijmegen, HAN-studenten en ROC-studenten die meedoen aan het project Diversity Skills van New Rootz hebben deelgenomen aan het project.  

Succesfactoren sociale kwaliteit

Brendon is trots op zijn werk als magazijnmedewerker in het Radboudumc en is geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. De expositie laat zien dat Joshua zijn weg heeft gevonden als laboratoriummedewerker – eveneens bij het Radboudumc – en een enthousiaste thuiskok is. Annemae is op haar plek bij de HAN-studie Pedagogiek, waar ze de begeleiding vindt die ze nodig heeft. En Lars, de zelfverklaarde ‘greatest barista’, heeft het naar zijn zin in de keuken van het ziekenhuis en achter de bar bij eetcafé Blixem. Dit zijn allemaal ingangen om diepgaander te onderzoeken wat succesfactoren zijn om mee te doen aan de maatschappij  en wat helpt om het sociale netwerk van de jongeren te versterken.

Kansen zien

Begeleiding in een informele setting werkt goed, net als onderlinge verbondenheid en een niet-aflatende betrokkenheid van hun begeleiders. De jongeren hebben iemand nodig die een luisterend oor biedt, in hen gelooft, niet denkt in termen van beperkingen, maar in kansen. En samen met hen het hogere doel voor ogen houdt. Wil je een vervolgopleiding tot logistiek medewerker doen? Oké, dan gaan we aan een positiever zelfbeeld werken en je werknemersvaardigheden vergroten. Wil je in je eigen tempo en op je eigen manier een hbo-studie doen? Dan creëren we ruimte daarvoor en kijken we van welke regelingen je gebruik kunt maken. Want die zíjn er.

Getalenteerd en gemotiveerd

Bij de opening van de foto-expositie staan meer dan honderd belangstellenden – begeleiders, docenten, studenten, ouders, familie, onderzoekers – alle fotopanelen te bewonderen. En doen de jongeren zelf hun verhaal. Joshua: ‘Ik ben op het lab klein begonnen, met opruimwerkzaamheden en schoonmaken. Nu zou ik best analist willen worden.’ Brendon: ‘Ik vind het belangrijk om te laten zien dat mensen met een beperking niet thuis hoeven te zitten, maar capaciteiten genoeg hebben en gemotiveerd zijn om mee te doen in de maatschappij.’ Annemae: ‘Dat ik anders ben dan andere mensen, betekent niet dat er iets mis is met mij. Ja, ik heb soms extra hulp nodig. Het helpt al als een docent de tijd voor me neemt en goed naar me luistert.’ En Lars: ‘Ik heb verantwoordelijk werk. Met lieve collega’s. Ik moet nog wel veel leren. Maar ik kan voor mezelf opkomen en mijn mening geven.’

Meer informatie: Joos Meesters, joos.meesters@han.nl