Vier jaar na de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verschuift de focus van de oorspronkelijke innovaties naar het overeind houden van zorgkwaliteit (en -kwantiteit), in een context van versobering van overheidsuitgaven.

Er ontstaat schaarste aan formele hulpverlening. Die schaarste was al voorzien in de Wmo, maar wordt door de economische crisis van de afgelopen jaren indringender. Op dezelfde voet doorgaan is geen optie, besparen via kleine ingrepen levert weinig op. Het roer moet om, het is tijd voor fundamentele keuzes.

In de vandaag verschenen publicatie 'Op zoek naar duurzame zorg' wordt gezocht naar strategieën om te komen tot duurzame zorg. Daarbij gaat de aandacht vooral naar vitale coalities tussen formele en informele zorg. De publicatie bevat de eerste resultaten van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant. Ook de Wmo-werkplaatsen Amsterdam en Utrecht verzorgden een aantal hoofdstukken. 'Op zoek naar duurzame zorg' is tot stand gekomen onder redactie van Jan Steyaert (lector Sociale Studies, Fontys Hogeschool) en Rick Kwekkeboom (lector Community Care, Hogeschool van Amsterdam).

Download 'Op zoek naar duurzame zorg'.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief