Afgelopen maand is een verkenningsonderzoek van start gegaan vanuit de Wmo werkplaats Nijmegen naar de governance-aanpak. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Bert Berendsen van HAN VDO Onderzoek en Advies, geeft antwoord op vragen als:

  • Op welke wijze geven gemeenten invulling aan de samenwerking met maatschappelijke organisaties en met burgers?
  • Welke sturingsmodellen hanteren gemeenten als het gaat om de samenwerking met maatschappelijke partners en het bereiken van maatschappelijke doelen?
  • En hoe worden die resultaten gemeten? Is dat op basis van input (inspanningen/uren), output (resultaten/prestaties) of outcome (maatschappelijke effecten)? 
  • Hoe ervaren maatschappelijke partners en burgers deze sturing?
  • Hebben gemeenten en partijen aandacht voor de professionals?

Kortom, veel vragen die ontstaan als over samenwerking gesproken wordt.

Samenwerkingsmodellen

Om op deze vragen een antwoord te krijgen vindt een verkenningsonderzoek plaats naar de governance-aanpak in gemeenten en bij aanbieders welzijn en zorg verbonden aan de Wmo-werkplaats Nijmegen. Onder governance wordt verstaan de organisatie van een op samenwerking gericht model van sturing. Onderzocht wordt welke samenwerkingsmodellen gemeenten hanteren, welke succesvol zijn en welke verbetering behoeven.

Het verkennende onderzoek duurt tot maart 2011. De eindrapportage volgt in april en wordt onder andere via deze site en het blog van de Wmo werkplaats Nijmegen toegankelijk gemaakt

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief