6 februari 2017

Elkaar ontmoeten is het allerbelangrijkst, zo bleek tijdens de eerste uitwisselingsbijeenkomst van Werkgroep 1 Doorontwikkeling sociale wijkteams van de Werkplaats Zuid-Holland Zuid. Professionals in (sociale en jeugd) wijkteams, betrokken beleidsambtenaren en burgers blijven met elkaar in gesprek tijdens de volgende ontmoeting op 20 februari in Schiedam.

We kijken mee in Schiedam en ontdekken wat we van elkaar kunnen leren over: ‘Waar ligt de kracht van preventie? Hoe kan er vraaggericht gewerkt worden met burgers, vrijwillige hulp- of welzijnsorganisaties? Zijn er collectieve oplossingen mogelijk voor individuele vragen die bij wijkteams terecht komen?’ Kom ook, neem collega’s mee en deel kennis en ervaring om van én met elkaar te leren hoe groots klein kan zijn.

Lees meer op de website van Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid en bekijk de uitnodiging.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief