12 juni 2017

Het project ‘uitstroom 24-uurszorg’ binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland van de Werkplaats Sociaal Domein is door de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) als vernieuwend praktijkvoorbeeld genoemd. Dit deed de TAJ in haar derde jaarrapportage over de uitvoering van de Jeugdwet.

Leren van casuïstiek staat centraal in het project ‘uitstroom 24-uurszorg’ binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland. Met behulp van 'omdenkers' en action learning reflecteren aanbieders en gemeenten samen met hogeschool Windesheim op casusniveau op werkwijzen in de jeugdhulp met verblijf. Dat levert inzichten op die ook buiten de regio niet onopgemerkt blijven.

Transitie Autoriteit Jeugd

De TAJ is een onafhankelijk instituut met als taak ervoor te zorgen dat organisaties en gemeenten voldoende gelegenheid krijgen om tot onderlinge afspraken te komen. Het instituut publiceert regelmatig rapportages over de praktijk van de Jeugdwet. Wat gaat goed? En waar zitten nog knelpunten of juist kansen voor innovatieve werkwijzen? In het complexe jeugdstelsel is het belangrijk om als gemeenten, aanbieders en regio's van elkaar te leren.  

Breed draagvlak succesfactor

De jaarrapportage van de TAJ biedt inzicht in de werkwijze van het project ‘uitstroom 24-uurszorg’. Aan het woord komen voormalig projectleider Marjo Meijs (tot voor kort werkzaam bij gemeente Noordoostpolder) en Hilde Tempel, manager bij Accare (instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Het brede draagvlak voor de aanpak zien zij als belangrijke succesfactor: 'Ongelofelijk en mooi dat de gemeenten in Flevoland en de aanbieders gezamenlijk het lef hebben gehad om dit project te starten. Deze aanpak en werkwijze kan ook op andere plekken en op andere terreinen toegepast worden, bijvoorbeeld bij de toegang, of bij crisisplaatsingen.'

Uitstroom 24-uurszorg

'Uitstroom 24-uurszorg' is een van de projecten binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland. De aftrap was in januari 2016 tijdens een tweedaagse van de zes Flevolandse gemeenten en een grote groep aanbieders. Het programma heeft een looptijd van twee jaar. Heeft u vragen of wilt u het programma iets meegeven? Neem dan contact op met de programmamanager of projectleiders. Binnen dit programma geven gemeenten en jeugdhulpaanbieders samen vorm aan passende hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Meer weten over het project? Lees dan ook de tussenrapportage die in januari van dit jaar is verschenen.

Dit bericht werd eerder gepubliceerd op almerekracht.nl.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief