Deze maand verscheen de tweede nieuwsbrief van de Wmo werkplaats Netwerkregie Twente. Hierin onder meer aandacht voor de officiële kick-off van de Wmo werkplaats en een actuele stand van zaken rond drie van de vijf praktijken in deze werkplaats. Download de nieuwsbrief van juni 2010 van de Wmo werkplaats Netwerkregie Twente.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief