25 mei 2016

Na bijna 42 jaar neemt Martin Stam, opleidingsmanager en lector Outreachend werken en innoveren, afscheid van de Hogeschool van Amsterdam. Lector Martha van Biene neemt afscheid van de HAN. Martha van Biene is lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief en eerste lector van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL. Martin Stam en Martha van Biene zijn respectievelijk oprichter en trekker van de Wmo-werkplaats Amsterdam en de Wmo-werkplaats Nijmegen. Beiden gaan met pensioen.

Het afscheidsprogramma van Martin Stam op 21 juni 2016 bestaat uit een besloten, inhoudelijk deel van 15.00 - 17.15 uur met een inleiding en workshops over de 7 principes van leren transformeren. Vanaf 17.15 uur start de feestelijke receptie met een toespraak van HvA bestuursvoorzitter Huib de Jong. Lees meer informatie op de website van de Hogeschool van Amsterdam.

Ook voor het afscheid van Martha van Biene is een uitgebreid afscheidsprogramma opgesteld. Op 30 juni 2016 zorgt Saskia van der Lyke, directeur van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de HAN een welkomstwoord, vervolgens wordt een rede uitgesproken door Hans van Ewijk van de Universiteit voor Humanistiek en zijn er dialoogtafels. Lees meer informatie op de website van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief