19 juli 2018

Sinds begin dit jaar werkt de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid samen met innovatiebureau Six Fingers aan de transformatie van team JMO van de gemeente Vlaardingen. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente. Gedurende dit project gaan gemeentelijke professionals leren door te ‘doen’, samen met de stad. De Werkplaats zorgt voor een leertraject voor de individuele gemeentelijke professionals en het team. Het doel is om het geleerde te waarborgen en te komen tot een daadwerkelijke transformatie.

Het project sluit aan op de lessons learned van het eerste jaar van de werkplaats. De doorontwikkeling van de wijkteams wordt belemmerd doordat ambtelijke en moederorganisaties zelf te weinig getransformeerd zijn. Hoe komen we tot een ambtenaar als T-shaped professional die van onderop, domeinoverstijgend en integraal kan werken met bijbehorende kennis, houding en competenties?

Op expeditie

Innovatiebureau Six Fingers gaat voor echt vernieuwen en niet voor telkens een beetje verbeteren. De uitdaging geven ze vorm als een expeditie; een ontdekkingsreis naar vreemde verafgelegen gebieden. Zij gaan voor praktijkgericht ‘doen’ en gaandeweg leren wat wel en niet werkt. Methoden die zij gebruiken zijn gebruikersonderzoek, trendonderzoek, branchmarking en design thinking.

De expeditie van dit team van de gemeente Vlaardingen is begonnen met een busreis naar de regio Eindhoven om te leren van innovatie bij bedrijven in geheel andere sectoren. Vervolgens zijn door Six Fingers en de werkplaats een aantal interviews afgenomen binnen de gemeente en met vertegenwoordigers in de stad. Dat gaf richting aan de onderzoeksfase. Alle medewerkers van dit team van de gemeente voerden participatief actie-onderzoek uit in de stad. Waar zitten de pijnpunten en onmogelijkheden die inwoners en cliënten in het sociaal domein ervaren? Voor veel medewerkers van de gemeente was het confronterend om dit zelf te beleven zoals:

  • Inwoners worden vooral aangesproken op hun beperking en voelen zich niet gezien
  • Schrijnend om te ontdekken dat het sociale netwerk van sommige mensen ‘flinterdun’ is
  • Het eigen-kracht-netwerk van iemand met multi-problematiek is soms al ‘opgebrand’

Lees het volledige bericht op de website van Werkplaats Sociaal domein Zuid-Holland Zuid.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief