man krijgt een kopje koffie door een zorgrobot

Transformeren door sociale technologie en lerende netwerken

De Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans ging in 2020 van start met een nieuwe focus: transformeren door sociale technologie en transformeren door lerende netwerken. Samen leren we hoe sociale professionals technologie kunnen benutten, zodat mensen niet kwetsbaarder worden dóór technologie en zodat kwetsbare mensen juist beter af zijn met de inzet van technologie. Daarnaast leren we steeds beter hoe lerende netwerken leiden tot verbetering van de beroepspraktijk.

De start van Thematisch Lerende Netwerken

In februari zijn meer dan 15 organisaties gestart met leerprocessen op het gebied van vijf thema’s: 

 • Wat maakt de inzet van technologie sociaal; 
 • Hoe kun je je als professional goed verbinden met cliënten met behulp van Virtual Reality;
 • Hoe kom je tot online alliantie in hulpverlening op afstand; 
 • Hoe kunnen burgers data ‘van’ en ‘over’ zichzelf in burgercollectieven veilig beheren; 
 • Hoe kunnen kwetsbare burgers die in herstelondersteunende communities willen samenwerken gebruik maken van veilige digitale platforms?  

Na een verkenning en het vaststellen van een challenge zijn de organisaties, samen met onderzoekers uit de lectoraten en met studenten, aan de slag gegaan om een aantal vraagstukken rond deze thema’s aan te pakken. Een challenge bestaat uit een concrete verbetering van de praktijk, die in vijf maanden te realiseren is, dat wil zeggen gereed voor verder testen en toepassen in de praktijk. Deze werkwijze maakt het mogelijk om een vruchtbare combinatie te maken tussen werkveld, onderwijs en onderzoek. Lees meer op de website van Avans Hogeschool.

Challenges om kwesties in de beroepspraktijk op te lossen

Er is een rijke schakering van challenges ontstaan waar de Werkplaats ruimte biedt voor leren in creëren: 

Thema ‘Online alliantie'

 • Hoe waarderen ouders de ondersteuning die zij krijgen via de ouderchat – en ervaren ouders én professionals daarbij ook alliantie?
 • Wat kunnen professionals doen om de online alliantie te versterken?
 • Aan welk communicatiekanaal geven jongeren de voorkeur? En hoe kunnen jeugdprofessionals gevalideerde opvoedinformatie gaan benutten in hun advisering?

Thema 'Sociale technologie’

 • Hoe kunnen we technologie inzetten bij blinde kinderen
 • Hoe kunnen we succeservaringen bereiken met technologie
 • Puberbrein; wat kunnen we innovatief inzetten of ontwikkelen om het puberbrein voor ouders inzichtelijk te maken
 • Kun je met technologie emotieregulatie positief beinvloeden?
 • Kunnen we een digitale toolbox maken voor de jeugd?’  

Thema 'Virtual Reality'

Binnen dit thema onderzoekt de Werkplaats hoe VR kan worden ingezet om de aansluiting van ouders en professionals bij kinderen in echtscheidingssituaties te vergroten en hoe de andere 360-graden video’s van Vrendle in het behandelaanbod én in training en bijscholing van medewerkers een rol kunnen spelen.  

Thema 'Digitalisering en Veiligheid'

Binnen dit thema kijkt de Werkplaats onder andere naar de vraag welke eisen kwetsbare burgers stellen, bij het samenwerken in een herstelondersteunende groep met ervaringsexperts, aan digitale middelen zoals een veilige ID op een zelfgestuurd device voor burgers met minimale rechten; en naar digitale kennisdelingshubs als proeftuinen voor de GGZ-vriendelijke gemeente.

Bij al deze challenges zijn vele werkveldorganisaties én zeven opleidingen nauw betrokken. Sommige daarvan hadden de weg naar de Werkplaats Sociaal Domein al eerder gevonden, maar voor velen is de nieuwe focus nu de aanleiding om aan te haken. Het bruist én we hebben een reële impact op vraagstukken in de praktijk - en daar wordt iedereen beter van! Samen onderzoekend leren, zo kom je verder.

Aanpassingen tijdens corona

Het GET-lab, het innovatielab rondom het thema ‘Technologie in zorg en welzijn’ en al geruime tijd onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein, viert dit jaar bovendien het 5-jarig jubileum. Dat is een mijlpaal die de Werkplaats graag had willen vieren met een feestweek vol activiteiten. Door de Covid-19-maatregelen hebben we de feestelijkheden uitgesteld tot in het najaar. Volg de activiteiten via deze LinkedIn-groep. Alle werkzaamheden van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Avans gaan op aangepaste wijze door, zo zijn er thematisch lerende netwerken die intensief samenwerken in een digitale community. Daarnaast is er extra veel aandacht voor het maken van digitale magazines, online leerbijeenkomsten en andere vormen van online kennisdeling.