In september is de training 'Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement' van start gegaan in de Wmo Werkplaatsen Nijmegen, Utrecht, Noord (Groningen) en Twente in samenwerking met Coalitie Erbij. De training en bijbehorend werkboek zijn bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals om meer zicht te krijgen op eenzaamheid en sociaal isolement en hoe hiermee om te gaan in contact met mensen.

Geen standaardoplossing

Eenzaamheid en sociaal isolement treft mensen van alle leeftijden en uit alle lagen van de samenleving. Uit onderzoek vanaf 1975 blijkt dat ongeveer 30% van de Nederlanders eenzaam is, waarvan ongeveer 20% matig eenzaam en ongeveer 10% sterk eenzaam. Vaak wordt gedacht dat onder de mensen komen de oplossing is. Er is echter geen standaardoplossing en tot nu toe blijken veel interventies niet effectief. Wetenschappelijke studies roepen op tot een gefaseerde aanpak op basis waarvan ondersteuners tot een persoonlijk toegesneden aanpak kunnen komen. Daar hebben de Wmo Werkplaatsen nu gehoor aan gegeven.

Een persoonlijk actieplan

Middels deze training kunnen vrijwilligers en professionals burgers in fases ondersteunen om van inzicht tot erkenning, het eigen verhaal, motivatie tot een persoonlijk actieplan te komen. Bij al deze fases bieden we kennisbronnen, werkvormen en instrumenten aan die de professionals en vrijwilligers in hun eigen dienstverlening, (mantel)zorg, begeleiding of ondersteuning kunnen toepassen. De training gaat uit van wat de persoon zelf kan en wil doen. Hierbij streven we er naar om het sociale netwerk of de buurt te betrekken.

Monitoring

De training wordt gemonitord door onderzoekers en studenten van de deelnemende hogescholen om te meten of deelnemers daadwerkelijk bekwamer zijn geworden in het signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement. Deze informatie gebruiken we om de training te monitoren en vervolgens bij te stellen.

E-learning

In november 2015 zal het werkboek vrijgegeven worden en in samenwerking met Coalitie Erbij zijn we bezig een e-learning te ontwikkelen die de werkvormen voor iedereen toegankelijk maakt, waarbij ook werkvormen voor eenzame burgers zelf ontwikkeld zullen worden.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief