Eenzaamheid en sociaal isolement komen voor onder alle leeftijdscategorieën en doelgroepen. De vaak gemaakte associatie met een gebrek aan contacten is niet altijd juist. Ook met een druk sociaal leven kun je eenzaam zijn. Rondom eenzaamheid en sociaal isolement heerst een taboe. Mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen. Ook de ondersteuners (professionals en vrijwilligers) kunnen onzeker zijn over de juiste aanpak, blijkt uit onderzoek.

Veel interventies, weinig effect

Het doorbreken van eenzaamheid of sociaal isolement is niet eenvoudig. Uit eerdere studies blijkt dat bij slechts enkele interventies een klein effect optrad. Dit komt omdat interventies niet aansluiten bij de specifieke vraag, het netwerk en de omstandigheden van de persoon.

Hoe kunnen we eenzaamheid effectiever doorbreken?

Vier Wmo-werkplaatsen hebben een werkwijze ontwikkeld die uitgaat van de vraag van de persoon. Onder leiding van Wmo-werkplaats Nijmegen, in samenwerking met Coalitie Erbij en professionals en vrijwilligers uit wonen, zorg en welzijn in verschillende regio’s is een training ontwikkeld. Het doel is om ondersteuners (professionals en vrijwilligers) handvatten te bieden om eenzaamheid en sociaal isolement samen met de persoon aan te pakken. Onder andere door het trainen van het: signaleren, bespreekbaar maken, aandacht hebben voor het verhaal en het begeleiden in het maken van een persoonlijk plan.

Training op 21 september 2015

De training vindt plaats op 21 september 2015, in de Week tegen de Eenzaamheid. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u het werkboek 'Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Isolement'. Na afloop kunt u hier zelf anderen in trainen. De locatie is HU Amersfoort, De Nieuwe Poort 21.

Programma:
10.30 uur: inloop
11.00 uur: start train-de-trainer door Mirjam Bos, Saxion Hogeschool en Jolanda Kroes, Hanzehogeschool Groningen
12.30 uur: lunch
15.30 uur: afsluiting

U kunt zich aanmelden bij de Wmo-werkplaats Nijmegen: lokale.dienstverlening@han.nl. Stuur een e-mail met uw naam, organisatie, telefoonnummer en aantal deelnemers. Vermeld daarbij dat het gaat om deelname aan de train-de-trainer DESI.

Meer informatie

Lees meer over de training in deze flyer.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief