megafoon

Toby Witte nieuwe voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein

Toby Witte is per 1 september 2021 de nieuwe voorzitter van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein. Hij volgt daarmee Erna Hooghiemstra op. Toby heeft een lange geschiedenis binnen het sociaal werk, sociaal domein, onderzoek en onderwijs. Hij is de afgelopen tien jaar lector Maatschappelijke Zorg geweest en heeft van daaruit bijgedragen aan het verbeteren, verbinden en versterken van de welzijnszorg. Vanuit deze functie was hij ook programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid. Hij kent zowel de wereld van de Werkplaatsen als het krachtenveld waarin zij zich bevinden dan ook van binnenuit. Als voorzitter maakt hij zich sterk voor zowel de onderlinge verbinding van de Werkplaatsen als de verbinding met de landelijke partners. 

Toby: “Het bevorderen van inclusie, participatie en kwaliteit van leven van mensen in kwetsbare situaties door middel van professioneel handelen in het sociaal domein gaat mij aan het hart. De belangrijkste impact die ik wil realiseren is het samen met de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein (AWSD) bijdragen aan kenniscirculatie tussen regionaal en landelijk en vice versa. Hierdoor wordt kennis breder gedeeld en benut in het sociaal domein, waarbij uitdrukkelijk oog is voor de context waarin professionals werken. Uiteindelijk draagt dit eraan bij, dat mensen in het maatschappelijk kwetsbare posities beter ondersteund worden.”

De AWSD is een samenwerkingsverband bestaande uit 15 regionale werkplaatsen waarin werkplaatsen én landelijke stakeholders samenwerken aan positionering en kennisdisseminatie. 

Elke Werkplaats bestaat op zijn beurt uit een samenwerkingsverband tussen hogescholen, zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten en cliëntenorganisaties en kennisinstellingen. Samen bepalen en voeren zij een regionale kennis- en ontwikkelagenda uit om de aanpak van vraagstukken die spelen in het sociaal domein te verbeteren. Dit doet men in een leerinfrastructuur, waarin onderzoek en implementatie hand in hand gaan.  

Zie voor meer informatie over de AWSD: Over ons | Werkplaatsen Sociaal Domein.