17 januari 2017

Samenwerking tussen sociale (wijk)teams en buurtbewoners en buurtinitiatieven kan een manier zijn om preventief en wijkgericht werken goed vorm te geven. Toch zien we dat juist deze taken achterblijven in de ontwikkeling van sociale (wijk)teams. In de publicatie 'Toeval bestaat niet' staan vier goede voorbeelden van teams waar de samenwerking met actieve burgers en/of burgerinitiatieven wel goed verloopt.

Het resultaat: vier verhalen over de waarde van gewone gesprekken, over kracht zien in kwetsbare mensen en hoe je als team je plan trekt, samen met bewoners. Tot slot leest u welke werkzame factoren bijdragen aan een goede samenwerking.

Deze publicatie is gemaakt in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk, waarin Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten bundelen om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

  

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief