15 november 2016

In deze bijeenkomst op 18 november 2016 besteedt kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) aandacht aan de frictie die burgers en sociale professionals ervaren tussen hun leefwereld en de systeemwereld van organisatie en beleid. Hoe kunnen we een brug slaan tussen wat we als burgers doen en willen en beleid en organisatie van het sociale domein (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet)?

Sinds de introductie van de Wmo en de decentralisaties van de zorg naar de gemeenten, is de rol van ons als burger als het gaat om zorg en welzijn veranderd. Participatie is het sleutelwoord. Zo kunnen we als burger onze stem laten horen als het gaat om het beleid van de gemeente of om professionele ondersteuning. We houden regie op ons eigen leven, ook als we op sommige terreinen hulp van anderen nodig hebben. En we leveren als actieve burger een bijdrage aan de leefbaarheid in onze buurt of samenleving.

In de praktijk rijst echter de vraag hoeveel ruimte mensen daadwerkelijk hebben om de ondersteuning die mogelijk of nodig is aan te laten sluiten bij hun eigen wensen. Niet iedereen kan of wil participeren en van het eigen netwerk gebruik maken. Hoe gaan we hier in de praktijk mee om? En wat komen burgers tegen die een steentje bij willen dragen aan de leefbaarheid? Zijn er regels of verwachtingen waardoor zij niet op een manier die bij hen past aan de slag kunnen gaan?

De bijeenkomst is van 13.00 tot 17.00 uur in Bar Beton Rijnsweerd in Utrecht. Lees meer over het programma en meld u aan op de website van kUS.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief