8 november 2017

Theater aan de Schie was het toneel voor de Werkconferentie Doe, Leer en Inspireer! op donderdag 26 oktober. Een sfeerverslag van een inspirerende en interactieve middag: samen doen en mee werken in de Werkplaats.

Inspirerende sprekers

Na een warm welkom door o.a. kanjers van De Buurtvrouw wordt met een stuk chocola erbij geïnteresseerd geluisterd naar een korte reeks van inspirerende sprekers die zich open opstelden en kwetsbare, maar positieve verhalen delen.

Wethouder zorg en welzijn, ouderenbeleid en duurzaamheid, van Schiedam, Patricia van Aaken, trapte af met de focus op wat goed gaat in het werk. Maatschappelijke partners in de meedenkstand krijgen, is een voorbeeld waar de wethouder heel blij mee is. Ook alle andere aanwezigen wisselen met elkaar uit wat er onlangs goed gegaan is in het werk.

Lector Toby Witte gaf ter overdenking mee dat het goed zou zijn wanneer we durven te erkennen dat bepaalde sociale problemen in onze samenleving nou eenmaal niet op te lossen zijn. Maar de samenleving is wel maakbaar! Problemen zijn beheersbaar en hanteerbaar te maken. Maar het vraagt van iedereen die daar bij betrokken is om hun kennis te delen, samen te werken en van en met elkaar te blijven leren. Op zoek naar ‘professionaliteit van het ongepaste’ waarbij innoverende ‘tussenwerkers’ verbindingen kunnen maken en herstellen tussen mensen, samenleving en overheid.

Lees verder op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief