idee radars

Terugblik slotconferentie Samen sterker door Meerstemmigheid

Op 17 november liet de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid zien wat zij de afgelopen jaren hebben verzameld aan inzichten en producten. In verschillende interactieve workshops stonden de drie thema’s van de werkteams centraal even als het van en met elkaar leren. De dag werd afgerond met een paneldebat tussen verschillende perspectieven en er werd vooruit gekeken naar de volgende periode. Waar moeten we mee verder en wat laten we achter ons? Oud-lectoren Toby Witte en Guido Walraven ontvingen het eerste exemplaar van de publicatie ‘Meerstemmigheid in het sociaal domein’ waarin de opbrengsten van de afgelopen drie jaar verzameld zijn.