3 december 2017

Op 25 januari 2018 organiseert het lectoraat Zorg en Zingeving (Hogeschool Viaa, Academie Healthcare) in samenwerking met Dimence en KICG het symposium 'Zingeving in de GGZ: Hoe dan?', voor verpleegkundigen en sociaal werkers.

Er is toenemend aandacht voor zingeving in de gezondheidszorg. Zingeving gaat over de vraag hoe mensen (weer) betekenis (kunnen) geven aan hun leven. Dat is ook in de GGZ een relevante vraag. Hoe draagt zingeving bij aan de kwaliteit van leven van een cliënt en welke ondersteuning bieden hulpverleners daarbij? Een veelgehoorde vraag van hulpverleners is: hoe doe ik dat dan? Kortgezegd wil het middagsymposium op die vraag een antwoord geven. Er zijn sprekers die de thematiek gaan verklaren en toelichten en er zijn praktische workshops. Hanneke Schaap-Jonker, rector van het kenniscentrum christelijke GGZ (KICG) is de dagvoorzitter.

Datum: 25 januari 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur (inloop v.a. 12.30 uur)
Plaats: De Lindeboom,  Lindeboomsweg 1A, 7433 BH Schalkhaar

Meer informatie en aanmelden

Lees meer over de sprekers en de workshops en meld u aan op de website van Hogeschool Viaa.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief