Op 22 en 23 februari 2011 brachten drie Britten een studiebezoek aan de Wmo-werkplaats van Fontys hogescholen. Het ging om James Mumford en Paul Langlois van het Centre for Social Justice (een denktank vergelijkbaar met onze RMO, maar los van de overheid) en Kevin Harris (Local level, samenlevingsopbouw). Omdat de Britse ontwikkelingen inzake sociaal beleid verwantschap vertonen met de Wmo, kwamen zij kijken naar ons werk over 'vitale coalities tussen formele en informele zorg'. Ze maakten kennis met het beleid (ex-wethouder, beleidsambtenaren gemeente, raadslid, VWS), het werkveld (brede welzijnsorganisatie Lumens, Leger des Heils, zelfhulp, vrijwillige hulpdienst, MEE) en met cliënten (via PGE, Platform Gehandicapten Eindhoven). Met elf gesprekken op twee dagen kregen ze een enorme hoeveelheid informatie, zonder dat er sprake was van een informatie-indigestie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief