Jongeren koptelefoon

Studerende mantelzorgers: heb jij ze in beeld?

Ongeveer 1 op de 8 studenten zorgt voor of maakt zich zorgen om een naaste met een psychische of fysieke ziekte of verslavingsproblematiek. Dit doen zij vaak, voor studieloopbaanbegeleiders en docenten, onopgemerkt. Maar hoe maken we studenten én studieloopbaanbegeleiders bewust van mantelzorg en de impact die het combineren van studie en mantelzorg heeft? Daar deed Melissa van Alff afgelopen half jaar onderzoek naar in opdracht van Leeratelier JIP (Jongeren, Inclusie en Participatie) verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. 

Veel studenten zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij zeggen “ja dit hoort erbij, dit is mijn leven” (Respondent P4). Geïnterviewde studenten gaven aan dat het voor hen helpend is geweest dat iemand uit hun omgeving met hen in gesprek is gegaan, opsomde wat zij allemaal deden en een vergelijking maakte met leeftijdsgenoten. Door alle taken bij elkaar te horen beseften zij dat ze meer deden dan ze in eerste instantie dachten.

Volgens studenten zou het voor hogescholen van meerwaarde zijn om verschillende voorbeelden van mantelzorgcasuïstieken te delen in lessen. Op deze manier zijn er mogelijk meer studenten die zichzelf herkennen als mantelzorger: “Ik denk dat als er zo’n les was geweest (…) had ik misschien wel beseft dat er veel overeenkomsten zijn, dat je jezelf daarin herkent.” (Respondent P5).

Lees meer over de resultaten op de website van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.