29 juli 2015

In het studiejaar 2014/2015 hebben studenten onderzoeken van de Wmo-werkplaats Den Haag-Leiden afgerond. De resultaten staan nu online.

Netwerkzorg en verduurzamen actief burgerschap

Het betreft een onderzoek naar de inrichting en vormgeving van netwerkzorg aan ouderen met dementie in Leiden en omstreken. En een onderzoek in het kader van het project dat zich richt op hoe de Wmo-werkplaats gemeenten kan helpen om actief burgerschap te verduurzamen.

Meer informatie

Lees meer op de website van de Wmo-werkplaats Den Haag - Leiden.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief