19 februari 2018

De Nederlandse gemeenten zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor het realiseren van de transformatieopdracht. Gemeenten hebben elk een eigen manier gevonden om dit vorm te geven. Op veel plaatsen wordt er gewerkt met wijkteams, buurtteams of andere vormen van ‘in de wijk’ werken. Nu de eerste paar jaar er op zitten, doen studenten van Windesheim onderzoek bij gemeenten in Flevoland.

Zij onderzoeken wat wel of wat niet of wat lijkt te werken, dus naar de werkzame factoren voor het bereiken van de transformatiedoelen. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop toegang tot ondersteuning vorm krijgt. Toegang tot ondersteuning is het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het bieden van passende ondersteuning.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief