idee radars

Strategisch en tactisch politiseren in het sociaal domein

De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor en discussie over de maatschappelijke opgave van het sociaal werk en politiserend werken. Een discussie die vanaf de jaren negentig nagenoeg was verstomd. Lector Richard de Brabander (Hogeschool Inholland) ging in gesprek met bestuurders/directeuren van instellingen en met sociaal professionals over welk belang zij hechten aan de maatschappelijke opgave van het sociaal werk en het politiserend werken.

Welke aanleiding en noodzaak zien zij daartoe, als zij die al zien? Welke mogelijkheden, belemmeringen en dilemma’s ervaren zij in de praktijk van het sociaal werk? Welke strategieën ontwikkelen zij? Hoe stellen zij uitsluitingsmechanismen aan de kaak? En welke kritische vragen stellen zij bij de maatschappelijk opgave van het sociaal werk en politiserend werken? Lees meer in het onlangs verschenen rapport.