14 augustus 2016

Het lectoraat Outreachend werken en Innoveren, verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam, organiseert op donderdag 29 september opnieuw een bijeenkomst in een reeks van inspiratieavonden. Deze keer een interactief samenzijn voor toekomstige en huidige sociale professionals en docenten. Marco Brok en Eveline Vollbracht presenteren hun pas verschenen boek 'Werken met hoofd, hart en handen: Kracht van de sociale professional'.

Marco en Eveline zijn alumni van de Hogeschool van Amsterdam. Marco studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Eveline Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. In 2012 studeerden zij af aan de Master Social Work. Na de master richtten ze ‘Dit is het sociaal werk’ op. Ze verzamelen praktijkverhalen van sociale professionals en delen ze via sociale media en hun website.

In hun boek krijgen deze verhalen een prominente plek. Door de verhalen aan theorie en literatuur te verbinden maken zij zo inzichtelijk wat er allemaal komt kijken bij de praktijk van sociaal werk. Met hun boek willen Marco en Eveline een bijdrage leveren aan het doorbreken van de stilte en zichtbaar maken wat sociale professionals doen.

Programma

Marco en Eveline presenteren op deze avond hun boek en overhandigen het eerste exemplaar. Ook komen sociale professionals aan het woord die creatieve manieren hebben gevonden om hun werkpraktijk voor het voetlicht te brengen. Jelle de Boer is sociaal makelaar en vlogt over zijn werkpraktijk, Patty van Amsterdam is woonbegeleider en doet dat door te bloggen en Natalie Boyce is agoog en schrijft gedichten.

Datum en locatie

Donderdag 29 september van 17.00-19.00 uur

Muller-Lulofshuis, Wibautstraat 5a, 1091 GH Amsterdam, open ruimte 1e verdieping 01A.26

Aanmelden

Toegang is gratis en aanmelden kan via een mail naar Gudy Koning, g.koning@hva.nl.

Dit bericht is eerder gepubliceerd op de website van het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief