Op dinsdag 20 mei 2014 is het officiële startsein gegeven voor de Wmo-werkplaats Friesland. De werkplaats gaat dienen als een provinciaal kenniscentrum en experimenteerplek voor de grote veranderingen in de zorg- en welzijnssector. Verschillende sprekers lichtten het nieuwe initiatief toe tijdens een bijeenkomst voor Friese gemeenten en instellingen.

Bekijk de volgende presentaties:

Samenwerken

De Wmo-werkplaats Friesland is een samenwerkingsverband van NHL-Hogeschool, gemeenten en  zorg- en welzijnsorganisaties. Op dit moment zijn er al ruim veertig Friese organisaties bij betrokken. De werkplaats gaat zich richten op de grote veranderingen in de zorg- en welzijnssector. Het gaat daarbij om onderwerpen als de participatiesamenleving, zorgtechnologie, de welzijnprofessional nieuwe stijl en de transitie van AWBZ naar Wmo.

Meedenkkracht

In de Wmo-werkplaats worden kennis en ervaring gedeeld. De werkplaats fungeert als vraagloket, onderzoekt  concrete implementatietrajecten en werkt mee aan het opleiden van de nieuwe welzijnsprofessional. Nieuw opgedane kennis krijgt een plek in het onderwijsprogramma, zodat studenten worden voorbereid op de nieuwste ontwikkelingen. De werkplaats richt zich de komende jaren specifiek op drie onderwerpen: eenzaamheid, gebiedsgericht werken en de ontwikkeling van een e-Healthkoffer en kwetsbare ouderen vormen een belangrijke aandachtsgroep.

Meer weten? Lees meer over Wmo-werkplaats Friesland.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief