Op 31 maart 2011 is een Wmo-leergang gestart voor medewerkers van de gemeenten Asten en Someren en van de brede welzijnsorganisatie ONIS. Het gaat allemaal om mensen die in hun dagelijks werk onmiddellijk met zorgbehoevende en zorgvragende burgers te maken krijgen, en dus de wijzigingen die de Wmo veroorzaakt in concrete handelingen moeten omzetten.

De Wmo-werkplaats Noord-Brabant bouwde voor hen een leergang van vijf dagdelen, startend met een algemeen overzicht van de Wmo en recente ontwikkelingen in sociaal beleid, en toewerkend naar praktische vaardigheden om te komen tot 'vitale coalities van duurzame zorg'. Op die manier komt het vorig jaar gepubliceerde boek tot leven. Na de zomer is er nog een terugkomsessie om te bespreken hoe de leergang effect heeft op de praktijk. De leergang maakt tevens deel uit van het professionaliseringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, dat onder meer in Asten en Someren uitgevoerd wordt.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief