Op 31 maart 2011 is een Wmo-leergang gestart voor medewerkers van de gemeenten Asten en Someren en van de brede welzijnsorganisatie ONIS. Het gaat allemaal om mensen die in hun dagelijks werk onmiddellijk met zorgbehoevende en zorgvragende burgers te maken krijgen, en dus de wijzigingen die de Wmo veroorzaakt in concrete handelingen moeten omzetten.

De Wmo-werkplaats Noord-Brabant bouwde voor hen een leergang van vijf dagdelen, startend met een algemeen overzicht van de Wmo en recente ontwikkelingen in sociaal beleid, en toewerkend naar praktische vaardigheden om te komen tot 'vitale coalities van duurzame zorg'. Op die manier komt het vorig jaar gepubliceerde boek tot leven. Na de zomer is er nog een terugkomsessie om te bespreken hoe de leergang effect heeft op de praktijk. De leergang maakt tevens deel uit van het professionaliseringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl, dat onder meer in Asten en Someren uitgevoerd wordt.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief