6 juni 2016

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn van start gegaan. De opvolgers van de Wmo-werkplaatsen zijn regionale samenwerkingsverbanden gericht op het brede sociale domein in hun regio. Hierin werken onderzoeks- en onderwijsinstellingen, gemeenten, partners in zorg, welzijn, burgers en cliënten samen aan maatschappelijke vraagstukken. Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grotere gemeente als trekker. Het ministerie van VWS geeft voor drie jaar een basissubsidie.

De verbreding van de Wmo-werkplaats tot Werkplaats Sociaal Domein is tweeledig. Niet alleen bestrijken de werkplaatsen nu het gehele sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Ze zoeken ook samenwerking met meer partners, waaronder bijvoorbeeld Academische Werkplaatsen en Mbo-opleidingen, maar ook cliënten- en vrijwilligersorganisaties. Dit brede netwerk van partners in de regio stelt een regionale kennisagenda vast voor de transformatie van het sociale domein. Dit gebeurt op basis van een gemeenschappelijke visie op de kwaliteit van de dienstverlening en professionalisering. De agenda’s van de werkplaatsen zijn voor de zomer gereed.

Samen werken aan kennis en deskundigheid

Op basis van deze kennisagenda’s gaan de werkplaatsen aan de slag met de 4 O’s: onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning. Die vier O’s zijn onderling hecht verbonden doordat partijen op uitvoerend niveau intensief samenwerken en er uitwisseling plaatsvindt tussen onderzoekers en professionals. De nadruk ligt op learning by doing, essentieel voor de aansluiting van de kennisontwikkeling op de behoeften van de regionale praktijk. Daarnaast wisselen de werkplaatsen hun bevindingen en ervaringen uit in een landelijk overleg. Ze delen hun werk met elkaar en met alle andere belangstellenden in het sociale domein in Nederland.

www.werkplaatsensociaaldomein.nl

Bij deze nieuwe start hoort ook een nieuwe website. Op de website www.werkplaatsensociaaldomein.nl zijn alle 14 werkplaatsen te vinden met een korte beschrijving van hun activiteiten en links naar de regionale websites. De website biedt een overzicht van het laatste nieuws en de activiteiten die voortvloeien uit de kennisagenda’s. Daarnaast zijn alle publicaties en onderwijsmodules beschikbaar die de Wmo-werkplaatsen tot nu toe al hadden gepresenteerd.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief