In januari 2013 start de Wmo leergang 'Integrale wijkontwikkeling'. U krijgt een brede kijk op wijkontwikkeling, op wonen en het leefbaar maken van een krachtwijk. Centraal staan het maken van wijkanalyses, een strategische aanpak en het sluiten van effectieve coalities. Er is veel aandacht voor de relaties tussen 'wankele' wijkbewoners en hun buren. We zoeken naar manieren om samenredzaamheid te bevorderen, waarbij er veel aandacht is voor het voeren van de regie op ingewikkelde processen. Daarnaast scherpt u uw competenties aan op het gebied van politieke beleidsbeïnvloeding en het op gang brengen van veranderingsprocessen.
 
U krijgt tevens de laatste trends op het gebied van methodieken uit het opbouwwerk. Er wordt gewerkt vanuit het nieuwe beroepsprofiel onderschreven door Verwey Jonkerinstituut, de MO groep, de vakbond, Movisie en de beroepsvereniging.

Deze Wmo-leergang is ontwikkeld in opdracht van VWS en MOVISIE in het kader van het project Professionaliteit Verankerd. Professionals werkzaam bij woningcorporaties, gemeentes en welzijnsorganisaties die te maken hebben met het voeren van regie in hun werk kunnen zich aanmelden.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Wmo werkplaats Utrecht.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief