Illustratie samenwerking met radertjes

Stakeholdersgroep denkt mee over de kansen voor de Werkplaatsen

De Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein verbindt zich vanaf 2021 aan een divers samengestelde stakeholdersgroep met vertegenwoordigers uit praktijk, onderwijs, beleid, kennis en onderzoek en cliënten/burgervertegenwoordigers. Deze groep landelijke partners denkt kritisch mee over de kansen voor de Werkplaatsen. Tegelijkertijd voeden de Werkplaatsen de aanwezige stakeholders met kennis en vraagstukken uit de regio.

De stakeholders komen twee keer per jaar bijeen: één keer op dezelfde dag als het jaarlijks symposium, één keer aansluitend op een landelijk overleg van coördinatoren van de werkplaatsen. Tijdens de bijeenkomst verzorgt één van de Werkplaatsen een inhoudelijke presentatie of workshop of is er een dialoog over een strategisch onderwerp met de lectoren die verbonden zijn aan de Werkplaatsen. Er worden altijd betrokkenen uit de regio uitgenodigd.

De partijen die betrokken zijn bij de stakeholdersgroep zijn het ministerie van VWS, het ministerie van SZW, de VNG, NDSD, BPSW, SWN, Divosa, Loo-Social Work, Sectoraal advies college Hogere Sociale Studies en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Neem voor meer informatie contact op met Erna Hooghiemstra, voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.