Hoe is het? Geeft u eerlijk antwoord op deze vraag? Ook als het eigenlijk niet zo goed gaat? Het bordspel Hoe is ’t?! draait om een open gesprek en het delen van ervaringen. Met dit spel leren bekenden en onbekenden elkaar beter kennen.

Aanleiding

Gedurende een onderzoek onder 87 ouderen en jongvolwassenen in gemeente Aalten (2014) bleek hoe sterk het taboe op eenzaamheid is. Mensen schromen om toe te geven dat ze zich eenzaam voelen. Tegelijkertijd hebben ze de behoefte om deze ervaringen te delen. Dit was de aanleiding voor studenten en onderzoekers van de Wmo-werkplaats Nijmegen (HAN) om dit spel te maken. Spel en onderzoek maken deel uit van de landelijke Wmo Werkplaatsen, specifiek de ontwikkelwerkplaats ‘Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Isolement’ waarvan Wmo-werkplaats Nijmegen projectleider is.

Inzetten van veranderingen

Het spel is geschikt voor iedereen die met aandacht met anderen in gesprek wil gaan. Vragen en opdrachten in het spel variëren van speels tot serieus, bijvoorbeeld 'Huispak of goed verzorgd?' of 'Je spreekt een kennis die vorig jaar werkloos is geworden. Hij mist het contact met collega’s. In welke situaties had jij behoefte aan contact?' Naast een verfrissend open gesprek biedt dit spel mogelijkheid tot het inzetten van veranderingen in het ‘echte leven’. Bij bepaalde vragen hoort een actiekaart.

Meer informatie

Het spel kan thuis gespeeld worden, maar ook bijvoorbeeld in een buurthuis. Er is geen spelleider nodig, tenzij gewenst. Het spel is gemaakt voor 2 tot 5 spelers. Het spel is via de site van de HAN.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief