2 juni 2017

Sociale ondernemingen lijken een rol te kunnen spelen in de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Enerzijds wordt geprobeerd zoveel mogelijk een reguliere werkplek te benaderen, anderzijds is er meer aandacht voor de persoonlijke problemen van de werknemers. Daarmee opereert men op het snijvlak tussen werk en zorg. Veelal blijft echter impliciet hoe sociale ondernemingen dat doen.

Dit onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein Zwolle, gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma 'Vakkundig aan het werk', is opgezet om te verduidelijken hoe één zo'n sociale onderneming werkt en hoe men daar invulling geeft aan de verhouding tussen werk en zorg. Het onderzoek is verricht door enerzijds observaties ter plekke te verrichten en anderzijds door diepte-interviews af te nemen bij (oud)werknemers van Binthout en diens werkgevers, bij zorginstellingen die cliënten hebben die bij Binthout werken en bij gemeenteambtenaren.

Download de onderzoeksrapportage. Lees ook de explicitering, onderbouwing en evaluatie van de werkwijze van de sociale onderneming Binthout in Zwolle.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief