2 november 2018

Sociale idealen zijn er genoeg, maar de praktijk is weerbarstig, is de ervaring van Sjef van der Klein, sociaal werker bij Contourdetwern in Tilburg. Sjef is Sociaal Werker van het jaar 2018 en heeft tijdens het jubileumdebat van de Werkplaatsen Sociaal Domein de rol van reflecteerder.

 

Kun je een voorbeeld geven van een ‘sociaal ideaal’ waar jij bij betrokken bent?

‘In één van de oudste wijken van stadsdeel Tilburg Reeshof werken we succesvol aan een integrale wijkaanpak. Iedereen die in de wijk werkt, heeft een eigen stramien en werkwijze. Binnen een zogenoemd ‘innovatielab’ hebben sociaal werkers met de gemeente en bewoners een nieuwe gezamenlijke aanpak ontwikkeld. Bewoners zijn hierin leidend: zij kennen de wijk als geen ander. Zij weten waar de energie zit en waar de problemen zijn.’

Wanneer blijkt een ideaal niet haalbaar en waar ligt dat aan?

‘Ouderen, maar ook andere mensen die voorheen meer woonbegeleiding kregen, worden gestimuleerd om langer thuis te wonen. Ook streven we naar een dementievriendelijke gemeente. De uitvoering van deze idealen kan grondiger en beter, nu zijn het eerder sociale utopieën. Dit heeft met de transitie te maken, we vragen veel van bewoners zelf en er ligt veel druk op de sociale basis. Het participatiegedachtegoed vraagt om een specifieke aanpak. De opdrachtgever moet hierin in meebewegen en als sociaal werker met je keuzes maken: wie heeft de hulp het hardst nodig? Belangrijk is dan om in gesprek te blijven met elkaar.’

Hoe werk je bij de uitvoering van sociale idealen samen met andere partijen?

‘Ik probeer mij op alle vlakken te bewegen. Ik zie de gemeente als opdrachtgever, maar ook als sparringspartner. De wijkregisseur de omgevingsmanager zijn echt collega’s. Natuurlijk zijn er ook spanningsvelden. Je hebt als welzijnsorganisatie te maken met aanbestedingen en je wilt je expertise laten zien. Maar je gaat altijd uit van wederzijds vertrouwen, daar ligt de focus. Ook heb ik veel contact met hogescholen en kennisinstituten. Het is mijn taak om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen. Al vraag ik mij soms af hoe vaak alle kennis vanuit deze instituten nu echt in de praktijk landt. Je hebt als sociaal werker eenmaal niet veel tijd en ruimte om een onderzoeksrapport te lezen. Als bewoner Henk je belt, omdat hij omhoog zit, heeft dat nu eenmaal voorrang.’

Heb je hier een oplossing voor?

‘Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle kennis die opgedaan wordt bij de juiste mensen terechtkomt en op de goede manier wordt toegepast. Je kunt de plank ook helemaal mis slaan. Ik pleit daarom voor de aanstelling van ‘kennisvangers’, mensen die niet alleen onderzoek doen, maar de wijk of een welzijnsorganisatie begeleiden bij het toepassen van de kennis. Hoe gaan we het implementeren en borgen? Hoe maak je de kennis eigen en echt onderdeel van je werk? Het is zonde als waardevolle kennis niet goed benut wordt. Bewoners zoals Henk verdienen het dat je er als sociaal werker voor ze bent, maar ook dat jij de juiste tools en kennis inzet.’

Waarom is het belangrijk om over de sociale idealen van gemeenten te debatteren?

‘Er zijn zoveel sociale idealen en goede bedoelingen, maar de praktijk is vaak weerbarstig. Het is echt een kunst om plannen en ideeën zo goed mogelijk uit te voeren, we denken hier soms te makkelijk over. Ik kijk ernaar uit om het debat aan te vullen met mijn perspectief vanuit de wijk en mijn kritische blik te geven.’

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief