8 december 2017

Het boek 'Werken in de halfde lijn' is verschenen. Hulpverleners die in de wijk werken, vinden hierin handvatten en hulpmiddelen om sociaal werk in de wijk in de huidige tijd vorm te kunnen geven. Ook biedt het belangrijke inzichten aan hen die wijkwerkers opleiden of faciliteren zoals docenten, beleidsmakers en managers.

In het boek staat de toegang, of het proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag, tot het toeleiden naar passende ondersteuning centraal. Preventie, presentie en collectieve voorzieningen komen eveneens aan de orde.

De auteurs, Lineke Verkooijen en Quinta Ansem, werken als lector en trainer/coach bij het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van Windesheim Flevoland te Almere.

Bestel het boek via uitgeverij SWP.

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief