11 juli 2019

Koorddansen tussen agenderen en samenwerken

Op het jaarlijkse symposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein staan dit najaar de professionals in de schijnwerpers. Hun stem mag meer gehoord worden, zij zijn immers belangrijke dragers van de transformatie.

  • Datum: 25 november 2019
  • Tijd: 9:30-17:00 uur
  • Locatie: nader te bepalen, waarschijnlijk Utrecht
  • Ticket: 60 euro voor middagdeel, 80 euro voor ochtend én middagdeel.

Samenwerken én agenderen

Professionals in het sociaal domein opereren in een spanningsveld. Ze moeten verbinden en samen met andere professionals werken, én tegelijkertijd wordt van hen politieke sensitiviteit verwacht. Dat is vaak koorddansen: in samenwerking je eigen identiteit behouden én van daaruit agenderen. Alle reden om deze spanning tegen het licht te houden op dit jaarsymposium van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Werkbezoek en symposium

In de 14 Werkplaatsen Sociaal Domein werken sociaal professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, docenten, studenten en  burgers en cliënten samen in lerende onderzoekspraktijken. Ze staan met hun voeten in de dagelijkse praktijk. Daarom krijg je ’s ochtends de mogelijkheid om in klein gezelschap een praktijk van een Werkplaats te bezoeken. ’s Middags zijn er met een groter publiek drie leerbijeenkomsten en een plenair debat.

Doe mee in de praktijk van de sociaal professional en werk zo samen aan de professionaliteit in het sociaal domein. Kom ook op 25 november! Een volledig programma volgt in september. Je kunt je vanaf dan ook aanmelden.

Zet 25 november 2019 alvast in je agenda!

 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Meedoen

Houdt uw hogeschool of lectoraat zich ook actief bezig met innovatie en evaluatie van werkvormen voor de sector zorg en welzijn? Lees dan snel hoe u bij de Werkplaatsen Sociaal Domein kunt aansluiten.  

Nieuwsbrief