Op de 2e landelijke conferentie van de Wmo-werkplaatsen op 10 oktober in Utrecht staat de samenwerking tussen professionals en burgers centraal. Want burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Met tussenkomst van een professional daar waar dat echt nodig is. Dat is een verandering die vraagt om professionals met oog voor de kracht en het eigen netwerk van hun klanten. Hoe komt deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen professional en burger tot stand? Een thema waar binnen de Wmo-werkplaatsen praktijkonderzoek naar gedaan is. In 20 workshops presenteren zij hun werk.

Wat doen de Wmo-werkplaatsen?

Vijftien hogescholen werken samen met gemeenten en welzijnsinstellingen in 13 Wmo-werkplaatsen. De werkplaatsen doen praktijkonderzoek, ontwerpen werkwijzen en specifieke interventies die voldoen aan de Wmo-principes, ontwikkelen onderwijsmodules en begeleiden leer- en werkprocessen. Met als doel om professionalisering op regionaal niveau een boost te geven.

Aanmelden

Bent u werkzaam als docent, professional of gemeenteambtenaar in het sociaal domein? Reserveerde datum vast in uw agenda! Meer informatie over de conferentie vindt u op www.wmowerkplaatsen.nl. Eind juli volgt het complete programma. Inschrijven kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief