De eerste tranche Wmo-werkplaatsen is nu ruim vijf jaar actief. Tijd voor een evaluatie, deze hebben de Wmo-werkplaatsen zelf uitgevoerd. Een samenvatting.

Eerste tranche

Uit de zelfevaluaties van de Wmo-werkplaatsen die in 2009 zijn gestart, blijkt dat er in de afgelopen 6 jaar veel is bereikt door deze eerste tranche Wmo-werkplaatsen. Deze eerste tranche bestaat uit de Wmo-werkplaatsen Amsterdam, Noord, Nijmegen, Utrecht, Twente en Noord Brabant Fontys. 

Waardevolle producten

Er zijn op veel verschillende thema’s projecten gestart en succesvol afgerond die resulteerden in vele waardevolle producten (hoofdzakelijk in de vorm van onderwijsmodules en publicaties). De producten zijn via de website van de Wmo-werkplaatsen goed vindbaar en toegankelijk voor een breed publiek.

Lees de samenvatting van de zelfevaluaties van de zes Wmo-werkplaatsen.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief