Knikkers

Samenleven in verscheidenheid

Middenin de Coronacrisis verscheen eind 2020 het rapport ‘Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de migratiesamenleving’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Op 25 januari 2021 organiseerde het kennisplatform Utrecht Sociaal een Actualiteitencollege waarin Godfried Engbersen, één van de auteurs van het rapport, een aantal urgente kwesties aan de orde stelde.

De WRR pleit voor een actiever beleid om nieuwe migranten wegwijs te maken en in te burgeren. Verder pleit zij ervoor om het samenleven tussen alle burgers te ondersteunen door te zorgen voor goede fysieke en sociale voorzieningen op buurtniveau.

Lees verder op de website van het kennisplatform Utrecht Sociaal.