10 november 2016

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe folder. In deze folder van de Werkplaatsen Sociaal Domein leest u wat de Werkplaatsen doen en waarom ze dat doen. Ook ziet u in een oogopslag aan welke hogescholen de Werkplaatsen zijn verbonden.

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn het vervolg op de Wmo-werkplaatsen. De nieuwe naam past bij de verbreding van de werkplaatsen naar het gehele sociale domein. De werkplaatsen organiseren kennisuitwisseling, doen onderzoek, ontwikkelen werkwijzen en specifieke interventies om antwoord te bieden op regionale vraagstukken in het sociale domein. De werkplaatsen werken op basis van een door alle betrokken partijen gedragen meerjarige kennisagenda. Alle 14 Werkplaatsen hebben hun eigen doelstellingen en werken aan verschillende thema's.

Lees meer informatie in de folder. Meer specifieke informatie per Werkplaats vindt in de beschrijvingen op onze website. Wilt u op de hoogte gehouden worden van het nieuws vanuit de Werkplaatsen Sociaal Domein? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief