19 maart 2020

Bent u als vrijwilliger of als betrokken inwoner actief in het sociaal domein? Of als zorg- of welzijnsprofessional, manager, docent, student, beleidsmedewerker of als bestuurder? De Werkplaats Sociaal Domein Friesland organiseert op 18 juni 2020 een 'samen-leren- in het sociaal domein-dag'. Een dag waarop de Werkplaats de kennis en ervaring die is opgedaan in de zes Ateliers Sociaal Domein met u willen delen: wat hebben we in deze Ateliers geleerd en wat kan dat voor u of voor uw organisatie, netwerk of gemeente betekenen?

In het programma is ook ruimte voor andere Friese initiatieven op het gebied van verandering, vernieuwing, onderzoek en samen leren in het sociaal domein. Kortom een dag die u niet mag missen!

De Werkplaats Sociaal Domein werkt met de lokale partners samen in Ateliers Sociaal Domein. Deze zijn gesitueerd in:

  • De gemeente Leeuwarden
  • De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
  • De gemeente Ooststellingwerf
  • De gemeente Heerenveen
  • De gemeente Sûd West Fryslân
  • En er is een Atelier Sociaal Domein bij de GGD Fryslân

Bekijk het introductiefilmpje voor meer informatie over de Ateliers Sociaal Domein. Lees meer informatie over de bijeenkomst in de uitnodiging.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief