In het superdiverse Rotterdam-Zuid biedt de religieuze inspiratie van sociaal werkers van House of Hope net dat beetje extra’s voor vele hulpvragers van alle gezindten. Oude tijden van buurtpastoraat en diaconie lijken te herleven, maar dan wel in een nieuw jasje.

Comeback van religie

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw verloor het maatschappelijk werk grotendeels haar christelijke signatuur, maar de laatste jaren lijkt het tij te zijn gekeerd. In 2006 schrijft de WRR dat religie een comeback heeft gemaakt – mijns inziens eerder een herijking met nieuwe uitingsvormen en nieuwe betekenissen. Religiositeit en zingeving blijven van belang in de samenleving laat Van den Brink zien in zijn boek 'De Lage Landen en het hogere', zij het met een meer persoonlijke invulling en dikwijls buiten de traditionele instituties.

Maatschappelijk rendement van religieuze organisaties

Met de Wmo is opnieuw aandacht gekomen voor de maatschappelijke inzet van religieuze organisaties en is deze inzet in zekere zin gereactiveerd. Marja Jager-Vreugdenhil laat in haar proefschrift zien dat religieuze organisaties op uiteenlopende wijzen reageren op de Wmo. Andere studies onderzochten het maatschappelijk rendement van religieuze organisaties in grote steden (‘Gratis en waardevol’, ‘Blessings under pressure’, ‘Tel je zegeningen’, ‘Moskeeën gewaardeerd’) en onderstreepten dit als harde euro’s ‘winst’. Deze onderzoeken benadrukken dat veel mensen buiten de bekende paden hulp, zorg en steun zoeken en ontvangen.

House of Hope

Dat is ook het geval in Rotterdam. De Maasstad kent, in vergelijking met de andere drie grote steden, een relatief hoge mate van kerkelijke betrokkenheid, kerkbezoek en levensbeschouwelijke variatie. Naast veel kerken en moskeeën zijn er meer dan honderdvijftig migranten-geloofsgemeenschappen en tal van anderstalige parochies. Op Zuid is in 2003 aan enkele kerken door de toenmalige stadsdeelwethouder letterlijk gevraagd om – gegeven alle problematiek – ‘iets te doen in de wijk’. Spoedig werd House of Hope opgericht dat in tien jaar tijd uitgroeide tot een veelgeprezen organisatie met een breed ontmoetings- en ondersteuningsaanbod, gerund door elf vaste medewerkers en ruim tweehonderd vrijwilligers.

Lees het volledige artikel op socialevraagstukken.nl. Dit artikel is geschreven door onderzoeker David ter Avest, verbonden aan de Wmo-werkplaats Rotterdam. Het artikel is gebaseerd op het rapport ‘De huiskamer van de wijk. House of Hope – een religieus geïnspireerde praktijk’.

In de rubriek De sociale praktijk op www.socialevraagstukken.nl worden de hoogtepunten van de Wmo-werkplaatsen uitgelicht. Bekijk het overzicht van de artikelen. 

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief