24 april 2018

Jhoy Dassen en Jerôme van Dongen zijn als onderzoeker betrokken bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Zij publiceerden in 2017 een reeks artikelen over vraagverheldering en oplossingen binnen de Wmo in het WMO Magazine. Deze artikelen schreven zij in het kader van hun onderzoek naar deze thematiek.

Monitoring op individueel niveau

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein brengt maatschappelijke effecten in kaart van groepen burgers. Maar hoe ziet systematische effectmeting op het niveau van de individuele burger eruit? Jhoy Dassen en Jerôme van Dongen inventariseren het aanbod in het artikel 'Monitoring op individueel niveau. Essentieel in ondersteuning burger'.

 

Zoektocht van burger ondersteund door professional

Hoe vind je als burger de meest passende oplossing als je ondersteuning nodig hebt? Is het erg als de professional daarin leidend is? Lees hoe professionals in Roermond en Maastricht te werk gaan in het artikel 'Zoektocht van burger ondersteund door professional. Wie is de eigenaar van de oplossing?'.

 

Drie pijlers van vraagverheldering

Hoe open en breed moet vraagverheldering zijn? En wie bepaalt dat? Is de visie van de professional leidend of de wens van de hulpvrager?

 

Jhoy Dassen is senior-docent/onderzoeker Faculteit Sociale Studies en Educatie/Lectoraat Sociale Integratie. Jerôme van Dongen is onderzoeker Faculteit Gezondheidszorg/Lectoraat Wijkgerichte zorg. Hun onderzoek is deel van een Raak-publiek project onder supervisie van dr. Ramon Daniëls, dr. Marianne Potting en dr. Erik van Rossum (allen lector bij Zuyd Hogeschool).

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief