2 juni 2015

De Wmo-werkplaats Rotterdam doet praktijkgericht onderzoek naar de betekenis en de gevolgen die de wet wmo heeft voor het werk van de sociale professionals en voor verschillende doelgroepen. In het onlangs verschenen rapport Nieuwe Publieke Ruimtes staan de bevindingen van het onderzoek naar de functie van nieuwe publieke ruimtes in de wijk en de rol van de nieuwe sociale professionals daarbij.

Plekken van ontmoeting verdwijnen steeds meer

Het sociale landschap in Nederland is in een hoog tempo drastisch aan het veranderen. Al geruime tijd zijn de bakker, de groenteboer en andere kleine winkels grotendeels van het buurttoneel verdwenen. De ‘oude’ buurtwinkels vervulden een belangrijke sociale functie. Zij zorgden voor een zekere publieke familiariteit of vertrouwdheid. Buurthuizen, wijksportvoorzieningen, buurtbibliotheken, verzorgingstehuizen en andere wijkaccommodaties kunnen deze sociale functie eveneens vervullen. Maar met de transformatie van een klassieke verzorgingsstaat naar een participatiestaat verdwijnen ook deze plekken van ontmoeting steeds meer.

Steeds meer nieuwe publieke ruimtes

In Rotterdam, maar ook in andere (grote) steden ontstaan er steeds meer nieuwe publieke ruimtes. Soms nemen instellingen het initiatief, soms ontstaat het vanuit burgers. En soms is er sprake van co-creatie en vinden instellingen en bepaalde groepen bewoners elkaar in het creëren van een multifunctioneel centrum of een aantrekkelijke groene buitenruimte.

Lees meer en download het rapport op de website van de Hogeschool Rotterdam.

Vorm, inhoud en relaties

De Werkplaatsen hebben drie kenmerkende krachtlijnen: vorm, inhoud, en relaties. Het samenspel tussen deze drie is cruciaal.

Dossier op Sociale Vraagstukken

Wat te doen tegen eenzaamheid? Hoe kan de zelfredzaamheid van jongeren met een beperking worden verbeterd? Wat spelen sociaal werkers nu eigenlijk klaar? De Werkplaatsen Sociaal Domein doen onderzoek naar zulke vragen, midden in de praktijk, met vaak onorthodoxe methoden, en waar beleidsmakers en uitvoerders wat aan hebben. In een dossier over de Werkplaatsen publiceert Sociale Vraagstukken met regelmaat artikelen over opvallende en kenmerkende voorbeelden uit recent onderzoek. 

Nieuwsbrief